Yayınlar

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Çöl, G., and Hasgül, S., “An integrated approach to supplier selection using AHP and FUZZY PROMETHEE”, Turkish Online Journal of Science & Technology, Vol. 3, Issue 3, 1-7 pp., ISSN 2146-7390, July, 2013

Güner B., and Hasgül S., “U-type assembly line balancing with ergonomic factors for balance stability”, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University (ISI), Vol. 27 No. 2, 407-415 pp., SCI-ISSN: 1300-1884, 2012

Kirlik, G., Kartal Z., and Hasgul, S., “A new crossover operator for single machine total weighted tardiness problem with sequence dependent setup times”, Gazi University Journal of Science, Vol. 25 No. 1, 127-136 pp., 2012

Hasgül S., Sarıcicek, I., Ozkan M., and Parlaktuna O., “Project-oriented task scheduling for mobile robot team”, Journal of Intelligent Manufacturing (ISI), Vol. 20, No. 2, 151-158 pp., 2009, DOI: 10.1007/s10845-008-0228-8

Ozkan M., Saricicek, I., Parlaktuna O., and Hasgul S., “Priority-constrained task sequencing for heterogeneous mobile robots”, Advances in Applied Artificial Intelligence, Proceedings Book Series: Lecture Notes in Computer Science (ISI), Vol. 4031, Pages: 393-399 pp., 2006

Hasgül, S., and Büyüksünetçi A.S., “Simulation modeling and analysis of a new mixed model production lines”, Proceedings of the 2005 Winter Simulation Conference (ISI), Vols 1-4, 1408-1412 pp., DOI: 10.1109/WSC.2005.1574405,2005

Öztürk, Z.K., and Hasgül, S., “A system dynamics approach: Higher education system in Turkey”, 2nd International Industrial Simulation Conference 2004 (ISI), 420-423 pp., 2004

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

Hasgul, S., and Atasever C., 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies, IFORS 2014 konferansı dahilinde “Conferance Programme” bildiri kitapçığındaki “A Project Scheduling Algorithm Considering Resource Constraints and Seasonal Effects“, 233 pp., Barcelona, Spain, July 13-18, 2014

Çöl, G., and Hasgül, S., 22nd International Conference on Multiple Criteria Decision Making konferansı dahilinde “Book of Abstracts” bildiri kitapçığındaki “Goal Programming Approach to Workforce Scheduling Problem for a Restaurant“, 228 pp., Málaga, Spain, June 17-21, 2013

Kartal, Z., Hasgul, S., and, Ernst, A.T., EWGLA XX: The 20th EURO Working Group on Locational Analysis Meeting konferansı dahilinde “Proceedings of the 20th EWGLA Meeting” bildiri kitapçığındaki “Integrated p-hub center and vehicle routing problems“, 33-34 pp., Ankara, Turkey, April 17-19, 2013

Kartal, Z., Hasgul, S., and, Ernst, A.T., VEROLOG 2012: First Annual Conference of The EURO Working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization konferansı dahilinde “Conference Proceedings” bildiri kitapçığındaki “Integration of allocation for hubs and multiple travelling salesman problem with simultaneous pick-up and delivery“, 102-103 pp., Bologna, Italy, June 18-20, 2012

Guner, B., and Hasgul, S., EURO XXIV: 24th European Conference on Operational Research konferansı dahilinde “Conferance Programme” bildiri kitapçığındaki “New mathematical models for balance stability in U-type assembly lines“, 233 pp., Lisbon, Portugal, July 11-14, 2010

Hasgül, S., ve Güner, B., EURO XXIII: 23rd European Conference on Operational Research konferansı dahilinde “Book of Abstracts” bildiri kitapçığındaki “Balancing U type assembly lines with heterogeneous workers“, 160 pp., Bonn, Germany, July 5 – 8, 2009

Kartal, Z., and Hasgül, S., IJIE 2008: International Journal of Industrial Engineering konferansı dahilinde “Proceedings of The 13th Annual International Conference On Industrial Engineering Theory, Applications and Practice” bildiri kitapçığındaki “Using AHP to optimize product mix in a multi-bottleneck environment“, 283-289 pp., Las Vegas, Nevada (USA), September 7-10, 2008

Hasgül S., Sarıçiçek, İ, Özkan M., and Parlaktuna O., IJIE 2008: International Journal of Industrial Engineering konferansı dahilinde “Proceedings of the 13th Annual International Conference on Industrial Engineering Theory, Applications And Practice” bildiri kitapçığındaki “An agent-based framework for a multi-robot project scheduling“, 596-602 pp., Las Vegas, Nevada (USA), September 7-10,

Hasgul, S., and Kartal, Z., Summer Computer Simulation Conference 2007 konferansı dahilinde “Proceedibgs of the Summer Computer Simulation Conference SCSC’07” bildiri kitapçığındaki “Analyzing a drum-buffer-rope scheduling system executability through simulation”, 1243-1249 pp., San Diego, California (USA), July 15-18, 2007

Hasgül S., Sarıçiçek, İ, Özkan M., and Parlaktuna O., 5th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems konferansı dahilinde “Proceedings of 5th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems” bildiri kitapçığındaki “Resource leveling approach for multi robot task scheduling“, 1191-1201 pp., Sakarya, Türkiye, May 29-31, 2006

C1. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

N. Yüzügüllü, S. Hasgül (Editörlük), 9. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 724 pp., Eskişehir, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları No:170, 2010

H.İ. Koruca, G. Özdemir, A. Göleç, S. Hasgül (Editörlük), Fabrika/Üretim Organizasyonlarının Yeniden Yapılandırılması ve Verimliliğin Arttırılması Yoluyla Büyüme, 190 pp., Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2008

C2. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

S. Hasgül, (Editör: C.H. Kağnıcıoğlu), Üretim Yönetimi (Ünite 5: Stok Yönetimi), 110-133 pp., Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2343, 2012

S. Hasgül, (Editör: C.H. Kağnıcıoğlu), Üretim Yönetimi (Ünite 6: Üretim ve Kaynak Planlaması), 134-157 pp., Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2343, 2012

S. Hasgül, Editör: H. Uyguçgil), Çoğrafi Bilgi Sistemlerinde Proje Tasarımı ve Yönetimi I (Ünite 1: Proje ve Proje Yönetimi Nedir?), 2-21 pp., Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2343, 2011

S. Hasgül, (Editörler: H.İ. Koruca, G. Özdemir, A. Göleç, S. Hasgül), Fabrika/Üretim Organizasyonlarının Yeniden Yapılandırılması ve Verimliliğin Arttırılması Yoluyla Büyüme (Üretim İşletmelerinde Simülasyon Yönteminin Verimliliğe Etkisi ve Uygulamalı Örnekler), 27-42 pp., Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2008

Z. Kartal, S. Hasgül, C.C. Aktan, S. Balta, Perspectives on Business and Management, Volume 2: Selected Proceedings of the Third International Conference on Business, Management and Economics, Organized by Yasar University 16-17 June 2007, Cesme-Izmir, Turkey (Using Thinking Processes and Five Focusing Steps of The Theory of Constarints in a Manufacturing Environment), 343-357 pp., İzmir – Yaşar University, Birleşik Matbacilik, 2007

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Bektur, G., ve Hasgül, S., “Kıdem Seviyelerine Göre İşgücü Çizelgeleme Problemi: Hizmet Sektöründe Bir Uygulama”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi (C. XV, S. I, 2013), 385-402 pp., 2013

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Çöl, G., Hasgül, S., Birleşik Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 33. Ulusal Kongresi (YA/EM 2013) ve Uluslararası IIE Konferansı (The International Institute of Industrial Engineers Conference) konferansı dahilinde , “Bildiri Özetleri”, bildiri kitapçığındaki “Bir servis sisteminde gerekli işgücü miktarının kuyruk modeli ve benzetim yardımıyla belirlenmesi”, 65 pp., İstanbul, Türkiye, June 26-28, 2013

Duymuş, B., Kasımbeyli, O. ve Hasgül, S., YAEM 2012: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Bildiriler Kitabı CD” bildiri kitapçığındaki “Bir klima montaj hattında tek parça akış sisteminin iyileştirilmesi ve benzetim analizi“, 1 pp., İstanbul, Türkiye, 20-22 Haziran 2012

Güner, B., ve Hasgül, S., 17. Ulusal Ergonomi Kongresi konferansı dahilinde “Değişen Türkiye ve Ergonomi” bildiri kitapçığındaki “Farklı niteliklere sahip işçiler için montaj hattı dengelemesinde ergonomik yaklaşım“, 541-547 pp., Eskişehir, 14-16 Ekim 2011

Güner, B., Hasgül, S., 17. Ulusal Ergonomi Kongresi konferansı dahilinde “Değişen Türkiye ve Ergonomi” bildiri kitapçığındaki “Montaj işçilerinde görülen fiziksel rahatsızlıklar ve risk faktörleri üzerine bir çalışma“, 493-502 pp., Eskişehir, Türkiye, 14-16 Ekim 2011

Kartal, Z., ve Hasgül, S., 9. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu konferansı dahilinde “Bildiriler Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Bir işletmede yaratıcı problem çözme teorisi-TRIZ kullanılarak üretim sisteminin iyileştirilmesi“, 71-78 pp., Eskişehir, Türkiye, 15-17 Ekim 2009

Güner, B., Hasgül, S., 9. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu konferansı dahilinde “Bildiriler Kitabı” bildiri kitapçığındaki “İnsan faktörünü dikkate alan U-tipi montaj hattı dengeleme için bulanık hedef programlama yaklaşımı“, 121-127 pp., Eskişehir, Türkiye, 15-17 Ekim 2009

Eryaşar, F.S., Hasgül, S., Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Bildiri Özetleri Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Tek yönlü dairesel bir üretim hattında ürün grupları seçimi problemi“, 162 pp., Eskişehir, Türkiye, 22-24 Haziran 2009

Kartal, Z., Hasgül, S., Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Bildiri Özetleri Kitabı ve Bildiriler Kitabı CD” bildiri kitapçığındaki “Ürün karması belirleme probleminde kısıtlar teorisine dayanan çözüm yöntemlerinin incelenmesi“, 246 pp., İstanbul, Türkiye, 30 Haziran – 2 Temmuz 2008

Güner, B., Hasgül, S., , YA/EM 2008: , Galatasaray Üniversitesi, , İstanbul, inde, 2008., Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Bildiri Özetleri Kitabı ve Bildiriler Kitabı CD’s” bildiri kitapçığındaki “U tipi montaj hatlarının dengelenmesinde ergonomik faktörlerin etkisi“, 281 pp., İstanbul, Türkiye, 30 Haziran – 2 Temmuz 2008

Kartal, Z., Hasgül, S., VI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu konferansı dahilinde “Bildiriler Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Kısıtlar teorisi ilkelerinin bir üretim işletmesinde uygulanması“, 389-399 pp., İstanbul, Türkiye, 22-23 Eylül 2006

Güner, B., Hasgül, S., VI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu konferansı dahilinde “Bildiriler Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Bir işletmede düz montaj hatları yerine U tipi hatların kullanılması ve U tipi montaj hattı dengeleme çalışması“, 675-686 pp., İstanbul, Türkiye, 22-23 Eylül 2006

Büyüksünetçi A.S., ve Hasgül, S., YA/EM 2006: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 26. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Bildiriler Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Tepkin çizelgeleme yaklaşımının akış tipi atölye ortamında etkinliğinin analizi“, 289-293 pp., İzmit, Türkiye, 3-5 Temmuz 2006

Hasgül, S., Kenir, S., Ünle, A.M., IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu konferansı dahilinde “BİLDİRİLER” bildiri kitapçığındaki “Altı sigma uygulamalarında süreç modellemesi için benzetim yaklaşımı“, 8-13 pp., Konya, Türkiye, 8-10 Ekim 2004

Hasgül, S., Büyüksünetçi, A.S., IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu konferansı dahilinde “Bildiriler Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Karma modelli montaj hatlarının üretim sürecine hazırlık çalışmalarında benzetim tekniğinin kullanılması“, 3-8 pp., Konya, Türkiye, 8-10 Ekim 2004

Hasgül, S., ve Kakmacı,, YA/EM’2004: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Bildiriler Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Sınav çizelgesi hazırlama problemlerinin çözümünde bir doğrusal olmayan karar modeli önerisi“, 64-66 pp., Gaziantep – Adana, Türkiye, 15-18 Haziran 2004

Hasgül, S., Öztürk, Z.K., YA/EM’2004: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Bildiriler Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Açıköğretim fakültesinde öğrenci sayısı tahmininde benzetim yaklaşımı“, 214-216 pp., Gaziantep – Adana, Türkiye, 15-18 Haziran 2004

Kakmacı, Ö., Hasgül, S.,, YA/EM’2004: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Bildiriler Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Eğitim kurumlarında karşılaşılan nöbet Çizelgesi hazırlama probleminde karar modeli kullanımı“, 250-252 pp., Gaziantep – Adana, Türkiye, 15-18 Haziran 2004

Hasgül S., Özkul A.E., YA/EM’ 2000: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXI. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Bildiriler” bildiri kitapçığındaki “Çok kriterli karma model montaj hattı sıralama problemlerinde yeni çözüm yöntemleri“, 84-87 pp., Gazimağusa, KKTC, 12-14 Haziran 2000

Hasgül S., Özkul A.E., YA/EM-98: Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XIX. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Bildiri Özetleri Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Çok seviyeli JIT üretim sistemlerinde karma modelli montaj hattı sıralama problemi için bir çözüm yöntemi“, 15-32 pp., Ankara, Türkiye, 25-26 Haziran 1998

Hasgül S., Özkul A.E., YA/EM’93: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XV. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Bildiriler Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Bir imalat işletmesi için bilgisayar destekli kapasite planlama sisteminin tasarımı“, 134-135 pp., İstanbul, Türkiye, 7-9 Temmuz 1993

F. Diğer yayınlar :

Hasgül S., (2008), TRIZ – Yaratıcı sorun çözme teorisi, Eskişehir’ce, KOBİ Dostu Aylık Aktüel Ekonomi Dergisi, Temmuz 2008, Yıl:1, Sayı:1, s:10-11, 2008

 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s