Dersler

Üretim Planlaması Projesi

Üretim Planlama Projesi

Proje raporunda;

  1. İnceleyeceğiniz firmanın üretim sistemini, üretim sürecindeki temel girdi ve çıktılarını açıklayınız.
  2. Firmanın stok sistemini anlatınız. Stok sistemi ve üretim sistemi arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Firmanın stok maliyetlerini belirleyiniz. Eğer bir program kullanılıyorsa, programın kısaca nasıl çalıştığını anlatınız. Mevcut stok sistemine önerileriniz nelerdir?
  3. Firma parti büyüklüklerini nasıl belirlemektedir? Uygulanan yöntem firmaya uygun mudur? Avantaj ve dezavantajlarını belirleyiniz. Belirli bir ürün için parti büyüklüğünün belirlenmesinde ders kapsamında incelenen modellerden firmaya en uygun olanını
  • talebin sabit / dinamik olduğu,
  • kısıt altında / kısıtsız,
  • fiyat indirimli / indirimsiz,
  • stoğa giriş hızının sonlu / sonsuz olduğu,
  • stok dışı kalmaya izin verildiği / verilmediği durumlarını göz önünde bulundurarak belirleyip, hipotetik veriler üzerinden örnekleyiniz.
  1. Seçtiğiniz bir ürünün üretiminde kullanılan hammaddenin tedarikçilerini belirleyiniz. Firma tedarikçisini neye göre belirlemektedir?
  2. Firmada belirlediğiniz ürün için çizelgeleme faaliyetlerini anlatınız. Çizelgelemede firmanın performans ölçütlerini belirleyiniz. Belirlediğiniz ürün için en az iki performans ölçütüne göre iki farklı sıralama yöntemi kullanarak çizelgeleme yapınız.

Proje iki kişilik gruplar halinde hazırlanacaktır.